Friday, July 28, 2017

Richard Jomshof (SD): Den (o)heliga treenigheten; SAP, LO och (S)venska Kyrkan.Richard Jomshof.
Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.