Saturday, July 22, 2017

Nyheter Idag avslöjar: Serbisk militär fick full tillgång till Transportstyrelsens IT-nätverk - Nyheter Idag, Chang Frick

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://nyheteridag.se/nyheter-idag-avslojar-serbisk-militar-fick-full-tillgang-till-transportstyrelsens-it-natverk/

Nyheter Idag avslöjar: Serbisk militär fick full tillgång till Transportstyrelsens IT-nätverk

En av dem som Transportstyrelsen gav full tillgång till sitt IT-nätverk är en före detta yrkesofficer som i över tio års tid arbetade på Serbiens största flygbas. Bland annat var han verksam där under Kosovokriget 1998-99. Det kan Nyheter Idag avslöja efter att ha kontrollerat de personer som i strid mot gällande lagstiftning fick tillgång till myndighetens IT-system.

...


Så sent som 21 oktober 2015 gjordes en beställning om att även en Aleksandar Vulovic på det serbiska företaget NCR skulle få administratörs­­rättigheter. Anledningen var att NCR var underleverantör till IBM som Transportstyrelsen skulle outsourca verksamheten till. Den 9 november utfördes beställningen och Vulovic kunde sitta i Serbien och logga in som administratör på Transport­styrelsens IT-nätverk där bland annat hela det svenska militära fordons­registret finns.

Vulovic har en profil på Linkedin där han i sitt CV är öppen om sina tidigare arbetsgivare. En av dem sticker ut från mängden: Serbiska militären.
...
Säpo återkommer vid flera tillfällen i sin förundersökning till begreppet ”främmande makt” och att det finns risk att Transport­styrelsen och dess vd Maria Ågren ”kan ha röjt skyddsvärda hemliga uppgifter för främmande makt” i och med sitt agerande.
Av Säpos förundersökning framgår att informationen i Transportstyrelsens IT-system lagrades okrypterad. Vidare visar förhör med personal på myndigheten att de själva inte kände till vilken information som var skyddsvärd och vilken som inte var det.