Thursday, July 27, 2017

Martin Kinnunen (SD): Det mest uppseendeväckande är regeringens totala brist på självkritik. Svårt hitta argument att ändra misstroende efter presskonferensen.
Martin Kinnunen

@Martin_Kinnunen

Riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Stockholm