Saturday, June 17, 2017

Wiseman`s Wisdoms: Det här var riktigt bekymrande läsning.

Försvars- och säkerhetspolitisk bloggare. Politiskt obunden. // Tweeting about Swedish defence and security policy. Politically independent.