Sunday, June 25, 2017

Thomas Gür: Min tes, som jag också fått understöd för av andra - så den är inte originell på något sätt - är att Ahmed representerar en ny typ av politiker i Sverige - de som grundar sin position på etnicitet och på klan - ofta dessutom på geografisk grund.