Saturday, June 03, 2017

Sverigedemokraterna: "Visar det sig att de farit med osanning ska uppehållstillstånden rivas upp. Regler fyller bara sin funktion om de följs."