Wednesday, June 07, 2017

SD ökar kraftigt bland väljare med utländsk bakgrund - SVT

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:


https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-okar-kraftigt-bland-utrikes-fodda

SD ökar kraftigt bland väljare med utländsk bakgrund

10,3 procent av kvinnor med utländsk bakgrund har störst sympati för Sverigedemokraterna. Det visar SCB:s partisympatiundersökning.
Sverigedemokraterna ökar kraftigt bland väljare med utländsk bakgrund. I maj 2014 hade partiet 1,6 procent bland utrikes födda kvinnor. Idag har 10,3 procent av kvinnor med utländsk bakgrund störst sympati för Sverigedemokraterna i riksdagen. Bland män med utländsk bakgrund har partiet gått från 2,5 procent till 15,4 procent sen maj 2014.
Sverigedemokraterna är nu det tredje största partiet bland väljare med utländsk bakgrund. Störst är Socialdemokraterna som har 42,7 procent bland både män och kvinnor. Näst störst är Moderaterna som har 17,1 procent i gruppen.
Undersökningen är gjord av SCB och är mer djupgående än den som presenterades förra veckan.
...