Saturday, June 17, 2017

Rebecca Weidmo Uvell: Hej @folkbildning Jag vill ha svar på varför ni offentligt supporterar Ibn Rushd genom att RT? Ska inte ni vara objektiva?