Friday, June 16, 2017

Paula Bieler (SD): Om den nämnda motiveringen är korrekt är det allvarligt. "Bråk" ska inte styra vad som undersöks.