Friday, June 16, 2017

MSB: MSB lägger ej ner forskning om islamistisk informationspåverkan. Tvärtom ökar vi forsknings- och studieverksamheten inom området.