Thursday, June 15, 2017

Mohamed Omar, Det Goda Samhället: Stening är fantastiskt!

För att läsa hela texten av författaren, poeten och före detta muslimen Mohamed Omar, klicka vänligen på länken:

https://detgodasamhallet.com/2017/06/14/stening-ar-fantastiskt/

STENING ÄR FANTASTISKT!

14 juni, 2017

I ett blogginlägg den 9 juni granskar Rebecca Weidmo Uvell det islamiska studieförbundet Ibn Rushds ekonomi. Det har formligen regnat skattepengar över förbundet. För pengarna har man köpt ett hotell, Granhedsgården AB. Det är mycket som inte verkar stämma.
Skumraskaffärerna åsido, vilken typ av islam står Ibn Rushd för? År 2009 gav förbundet ett hederspris till sajten Islamguiden. Så här motiverades valet:
Ibn Rushd Studieförbund delade den 28 mars 2009 ut sitt årliga Hederspris. I år gick priset till Islamguiden och Aso Asinger. Det var tredje gången Ibn Rushd Hederspris delades ut och den högtidliga prisutdelningen skedde under studieförbundets årliga konferens, som denna gång hölls i Göteborg och hade temat ”Islam och fred”. 
Islamguiden är en oerhört betydelsefull mötesplats full av information för både muslimer och icke-muslimer. Den är en brobyggande, informativ kunskapskälla som är möjlig att nås av alla, oberoende av geografisk hemvist. Islamguiden bidrar väsentligt till att öka förståelsen för och kunskapen om islam och muslimer i Sverige.
Under rubriken ”Om oss” på Islamguiden kan man läsa att det är en ”ideell och politiskt obunden organisation som grundades 1997”. Målsättningen är bland annat att:
Förmedla en sann bild av islam, denna fantastiska religion som missförståtts av många. Dels p.g.a. terrorhandlingar som begås av några i islams namn, och dels p.g.a. den vridna och negativa bilden av islam som massmedia försöker förmedla.
Så vad är den sanna bilden av islam som Islamguiden vill förmedla? Under rubriken ”Islam och straff” kan man läsa att islam föreskriver det straff ”som är rättvist i enlighet med sund logik och klokt resonemang, och det får inte påverkas av brottsteorier eller nationella och individuella nycker.”
Alltså, i stället för ”nationella och individuella nycker”, det vill säga svensk lag, vill man ha islamisk lag. I denna lag ingår straffet stening:
Islam föreskriver att både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan ska stenas, men den tillämpar inte sådana straff om det inte gäller gifta personer och avgörande bevis finns genom fyra ögonvittnen, det vill säga när två personer in flagranti begår ett så skändligt brott.
Det var ju snällt av dem, att inte stena kvinnor utan tillräckliga bevis! Först får vi veta att islam är en fantastisk religion och sedan att stening ingår i denna religion. Ergo: stening är fantastiskt! De som tycker att stening är hemskt har missförstått och behöver utbildas. Kanske på någon av Ibn Rushds studiecirklar?
...
Troende muslimer har ett problem: man kan inte fördöma Muhammed eller säga att han gjorde något avskyvärt och barbariskt. Han är ju enligt Koranen en god lärare och ledare. Han är ju den som kom med Guds bok till mänskligheten och lärde oss hur vi ska leva våra liv. Säger man att stening är barbariskt, säger man alltså indirekt att profeten Muhammed var en barbar. Så kan inte en troende muslim säga, än mindre en imam.