Friday, June 16, 2017

Mikael Tofvesson: Så här läggs ingenting ner utan arbetet fortsätter. MB-rapporten var en förstudie. Vi har fått svaret: Vi behöver fortsätta arbetet.


Mikael Tofvesson.
Enhetschef på MSB, följer och skriver som privatperson på Twitter. Intresseområden: samhällssäkerhet, krisberedskap, psykologiskt försvar & påverkanskampanjer.