Monday, June 12, 2017

Merit Wager: Från 1.3 2017 förlorar den som dömts för terrorbrott i Holland sitt holländska medb.skap, liksom om han går med i en terroristorg utomlands.
Merit Wager.
Finlandssvensk. Skribent, förläggare, översättare.