Saturday, June 10, 2017

Mats Skogkär: Statsrådet @johanssonmorgan uppskattar inte att fakta om flyktingarnas utbildningsnivå sprids, eftersom det avslöjar hur politikerna ljuger.
Mats Skogkär.
Känd från Text-TV. Medlem av 14000-klubben (blockad av ) Skriver ledare på HD-Sydsvenskan. Twittrar på eget bevåg