Friday, June 16, 2017

Mats Holm: Nerringd, JO-anmäld och mejlbombad - Fokus

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://www.fokus.se/2017/06/nerringd-jo-anmald-och-mejlbombad/

Nerringd, JO-anmäld och mejlbombad

Myndigheten för samhällsskydd fortsätter inte påbörjad studie om muslimska brödraskapet i Sverige.
Spridda telefonsamtal började komma in till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, i månadsskiftet februari–mars. Samtalen var först inte så många, men kolleger på olika nivåer i myndigheten upptäckte när de stämde av med varandra att frågorna var likartade.
Det rörde sig om privatpersoner och organisationer som hörde av sig. Dels ville de ifrågasätta en rapport som myndigheten lagt ut på sin webbplats. Dels krävde de information om medarbetare som beställt rapporten, med repliker som: »Kan ni berätta om cv på den gubben?«.
– Vi blev förvånade över att en studie som låg insprängd bland allt annat material på vår hemsida blev uppmärksammad så snabbt, berättar Anneli Bergholm Söder, chef på MBS:s operativa avdelning.
Rapporten var en av myndigheten beställd förstudie med titeln »Muslimska brödraskapet i Sverige«. Författare var terrorforskaren Magnus Norell. Tillsammans med docenten Aje Carlbom och Pierre Durami, före detta medlem i Muslimska brödraskapet, hade han ägnat fyra veckor åt att sammanställa den internationella forskningens slutsatser, och koppla ihop med bilden av vad man kände till om brödraskapet i Sverige.
Rapporten var, upplyste författarna, att betrakta som »ett första försök att formulera en sammanhållen kunskapsöversikt av rörelsens europeiska och svenska aktivister.«
Litteraturlistan var tre sidor lång.
Bakgrunden till MBS:s beställning var att den svenska grenen var tämligen outforskad. Forskarna påminde om att de slutsatser de i detta skede drog där var summariska och generaliserade »för att passa formatet. Det återstår att fördjupa studiet empiriskt och teoretiskt«.

...

Är MSB utsatt för en form av informationspåverkan som man själv är satt att bekämpa?
– Jag gör inga analyser och drar inga slutsatser. Men jag har jobbat i staten i drygt 30 år och aldrig varit med om något liknande, säger Anneli Bergholm Söder.
Magnus Norell:
– Det här gör de för att vi inte ska få fortsätta. De som ringer och mejlar vill påverka beslutsfattare och få tyst på den här sortens forskning. Det är en känd strategi även om det är första gången det händer i Sverige.
Anneli Bergholm Söder säger att myndigheten ska gå vidare med kunskapshöjande åtgärder om islamistisk informationspåverkan.
Men Magnus Norell fick på onsdagskvällen besked att MSB:s generaldirektör sagt nej till en fortsättning på rapporten om muslimska brödraskapet. Motiveringen, fick Norell veta, var "allt bråk" kring rapporten.
MSB:s generaldirektör Nils Svartz meddelade Fokus via en sekreterare att han inte var tillgänglig för en kommentar under hela torsdagen. Anneli Bergholm Söder bekräftar att MSB inte kommer att gå vidare med Norells rapport.
– Den är avslutad.
Riskerar ni inte att ett sådant beslut kan tolkas som att kampanjen mot MSB och den beställda rapportens författare gav resultat?
– Nej. Vi kommer att fortsätta undersöka islamisk extremism, men i stället för att fortsätta med Norells studie gör vi nya utläggningar.