Monday, June 12, 2017

Mångdubbelt fler könsstympade kvinnor än man trott - SVT

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mangdubbelt-fler-konsstympade-kvinnor-an-man-trott
Antalet könsstympade kvinnor 
i Sverige ökar kraftigt 
och är troligen mångdubbelt fler 
än vad som uppskattats hittills.
En ny studie visar att det
kan finnas uppemot 150.000 kvinnor i Sverige
som utsatts för övergreppet.