Tuesday, June 13, 2017

Magnus Ranstorp: Medierna visade sitt sanna ansikte 2009 med vår Rosengårdsrapport: man försökte bevisa motsatsen genom drev. @svtnyheter @alicemedce
Magnus Ranstorp.
Leading Terrorism Expert before & after 9/11. EU Radicalisation Awareness Network -Centre of Excellence Quality Manager. All views expressed here are personal