Monday, June 12, 2017

Johan Westerholm: Studieförbundet Ibn Rushd – ett logistiskt mästerverk

NOTIS: Studieförbundet Ibn Rushd – ett logistiskt mästerverk

Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Rebecca Weidmo Uvell, Uvell.se, har kartlagt de bidrag som folkbildningsförbundet Ibn Rushd erhållit 2016. Siffrorna, och kapaciteten per anställd, är häpnadsväckande. Ibn Rushd har genom åren även lyckats med konststycket att för skattemedel förvärva Granhedsgården AB för sitt ackumulerade överskott. Ibn Rushd har inga andra intäkter än bidrag, i huvudsak statsbidraget från Folkbildningrådet. Av Folkbildningsrådets bidrag om 11 miljoner kronor gick till köp av fastigheter som senare kom att flyttas över i stiftelefrom. Lagligheten i detta, att flytta offentligt finansierade medel till en stiftelse utan offentlig insyn, har ingen ifrågasatt tidigare men händelseförloppet har beskrivits av Ledarsidorna.se 2015.
Ibn Rushd genomförde 2016 304 814 studietimmar. Samma år hade ABF, som jämförelse, 652 975 studietimmar. En studiecirkel är definitionsmässigt en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. Folkbildningsrådet sätter ett antal begränsningar för verksamheten som ABF sammanställt.
...
Ibn Rushd visar sig vara ett logistiskt mästerverk utan jämlike. Ett mästerverk med en produktionskapacitet som det industrialiserade väst inte kan konkurrera med. Eller så behöver Ibn Rushd verksamhet granskas närmare av behöriga myndigheter och ansvariga departement.