Friday, June 09, 2017

Johan Westerholm: Feministernas dubbla svek - Ledarsidorna.se

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://ledarsidorna.se/2017/06/feministernas-dubbla-svek/

 
SCB PSU finns ett par detaljer som borde ge minst tre riksdagspartier kalla kårar längs ryggen. Framför allt socialdemokraternas utveckling i väljarstödet från utlandsfödda kvinnor. I denna grupp rasar sympatierna med nära sex procent från 48,4 procent ner till 42,3 procent. Ett tapp med sex procent i en strategisk väljargrupp. Samtidigt kan Sverigedemokraterna visa hur de stärker väljarstödet i denna grupp och ligger nu på 10,7 procent, en ökning från 7,3 procent.
Ett fiasko för den feministiska regeringen. Ett fiasko som den samlade feministiska vänstern själv bär ansvaret för.

Regeringen och vänstern har svikit de utrikesfödda kvinnorna. Dessa kvinnor har flytt förtryck, blivit lovade en sekulär frihet men har landat i utanförskapsområden som mer och mer liknar kalifat.

Den feministiska vänstern har svikit de utrikesfödda kvinnorna inte bara en gång, utan två. Dels genom att inte ge det stöd dessa kvinnor behövde utan även genom att alliera sig med de som utövar för förtrycket. 

Feministernas dubbla svek.