Friday, June 09, 2017

Isaac Bachman: Statsfinansierad propaganda - Barometern

https://twitter.com/isaacbachman
Isaac Bachman.
Israel's ambassador to Sweden; Ex Ambassador to Guatemala; Ex Ambassador to Bolivia; lawyer; Law Graduate, Tel-Aviv universit

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

http://www.barometern.se/debatt/statsfinansierad-propaganda/

Statsfinansierad propaganda

Den svenska statstelevisionen, SVT, har nu visat ytterligare en anti-israelisk dokumentär som ett led i ansträngningarna att indoktrinera den svenska allmänheten.
Nyligen, 21 maj, visade ”Dokument utifrån” en dokumentär om läget i Jerusalem och den palestinsk-israeliska konflikten. Dokumentärens grundtes framförs redan under de första sekunderna då det hävdas att i Jerusalems ”ockuperade östra del stiger spänningen i takt med att allt fler judiska bosättare flyttar in”.
...
Dokumentären är 55 minuter lång men ordet terrorism nämns inte en enda gång. Inte heller omnämns Palestinska myndighetens antisemitiska propaganda, hur palestinska barn uppfostras till att tro att judar är onda, att mord på judar är något heroiskt och att hela Israel måste utplånas för att ge plats för en palestinsk stat från ”floden till havet”. Palestinsk terrorism, antisemitism och uppvigling saknar intresse för SVT – vilket denna dokumentär inte är det enda exemplet på.
...

Det här är inte första - och med all säkerhet inte heller sista - gången som SVT sänder anti-israeliska dokumentärer och nyheter. Ett aktuellt exempel är dokumentären ”The Occupation of the American Mind” som sändes av UR i november 2016. Den är ett verkligt avskräckande exempel på anti-israelisk propaganda, med medverkan av välkända antisemiter och Förintelse-förnekare. Programmet i fråga försöker inte ens ge sken av balans och spelar på alla klassiska antisemitiska konspirationsteorier om manipulativt judiskt inflytande och makt i det fördolda. Israels ambassad i Stockholm anmälde programmet till Granskningsnämnden, som emellertid inte såg sig kunna finna att programmet varit vinklat. Detta trots att UR själv lagt till en introduktion till programmet där en svensk mellanösternexpert särskilt påpekar att de medverkande i programmet är välkända israelkritike
...

Det förefaller heller inte som att det finns något att göra för att förändra svensk statsmedias negativa och obalanserade hållning mot Israel. Från ambassadens sida har vi försökt nå fram genom alla tänkbara kanaler men antingen avvisats eller helt och hållet ignorerats. Denna ensidiga rapportering har under årtionden tillåtits fortgå ostörd och med statlig finansiering, något som är en av huvudorsakerna till den negativa israelbilden i Sverige.

...