Tuesday, June 13, 2017

Mohamed Omar: Svenska klockstaplar brinner i Ramadan - Samtiden

För att läsa hela texten av poeten, författaren
och före detta muslimen Mohamed Omar, klicka vänligen på länken:

https://samtiden.nu/2017/06/svenska-klockstaplar-brinner-ramadan/

SVENSKA KLOCKSTAPLAR 

BRINNER I RAMADAN