Sunday, June 25, 2017

Expressen: Hundratals svenskar åkte till kriget för att slåss för IS – så lever återvändarna i dag

http://www.expressen.se/nyheter/hundratals-svenskar-akte-till-kriget-for-att-slass-for-is--sa-lever-atervandarn/

Hundratals svenskar åkte till kriget för att slåss för IS – så lever återvändarna i dag

Publicerad 
Då poserade de öppet på Facebook som oövervinnerliga krigare, ofta med dödade fienders skändade kroppar.
I dag lever de som skuggor och gör allt för att undvika att bli igenkända.
Expressen har kartlagt återvändarna, de 150 svenska misstänkta IS-terrorister som i tysthet återvänt till Sverige.
– Vi har tillräckligt med problem, säger en av dem - och vägrar mötas.
Men under den pågående offensiven mot IS väntas fler av de 112 från Sverige som är kvar i kriget - de som är mest radikala - återvända.

...

En del av återvändarna har valt att byta namn. Inte sällan bor de hos släktingar eller vänner, fortfarande med ryggen vänd från det samhälle de lämnade för att ansluta sig till kriget.
Andra har bett om samhällets hjälp och fått skyddade personuppgifter. Skälen kan vara många, men ett par av dem har haft kontakt med svensk Säkerhetspolisen efter hemkomsten.