Wednesday, June 07, 2017

Christer Sfeir: Samtliga av dessa extremistiska terrorgrupper har haft MB som inkubator: al-Qaida, Daesh, Hamas, Nusra osv. Det finns en röd tråd.