Sunday, June 18, 2017

Carolin Nielsen (MED): Alla de muslimska föreningar som nu släpas ut i ljuset av @RebeccaWUvell @SofieLowenmark finns på bidragslistor hos landsting, kommuner
Carolin Nielsen.
Introvert genomskådare. Leg hyrsyrra. Vårdpolitisk talesperson i Medborgerlig Samling, vice ordf MED Sthlm.
Järfälla, Sverige