Saturday, June 10, 2017

Anna Dahlberg: Varför jobba när du kan leva på projekt?

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/varfor-jobba-nar-du-kan-leva-pa-projekt/

Varför jobba när du kan leva på projekt?

Publicerad 


Nu vill Pekgul lyfta en annan fråga som oroar henne: vad alla projektpengar som regnar över utanförskapsområdena gör med människorna som bor där. Projektindustrin har blivit ett hot mot arbetsmoralen, menar den tidigare riksdagsledamoten som numera arbetar som sjuksköterska:

- Jag blir ständigt ifrågasatt för att jag jobbar. Stackars dig, varför går du upp så tidigt och jobbar helger när du kan starta ett projekt i stället? Projekten har blivit den nya arbetsmarknaden här ute. Samtidigt skriker äldreomsorgen efter personal.

...

– Om jag är en politiker som vill stärka min position går jag till en förening och ber om låt säga 100 nya medlemmar till mitt parti. Då sätter föreningen in de medlemsavgifterna, och förväntar sig i sin tur att jag ska gynna deras verksamhet när jag sedan sitter i stadsdelsnämnden.
Enligt Nalin Pekgul är denna typ av köpslående vanlig på Järvafältet. Politiker uppvaktar (eller blir uppvaktade) av olika former av kollektiv - etniska föreningar, klaner eller kyrkan - och ber om röster. Dessa förväntar sig i sin tur att få avkastning på insatt kapital. 

...
Men projektindustrin har även andra avigsidor. Föreningar är ofta skapade efter etniska eller religiösa skiljelinjer och Nalin Pekgul ser en uppenbar risk att alla pengar snarare isolerar olika grupper än bidrar till integration. Gamla ordningar befästs och föreningarna blir en maktbas varifrån man kan göra anspråk på att företräda en viss grupp i samhället.
...

Nalin Pekgul ser projekten som en billig och attraktiv lösning för politiker som vill visa att de gör något:
– När kommuner och landsting inte tycker sig ha råd att bygga ut ordinarie samhällsservice i dessa områden, men ändå vill verka handlingskraftiga mot segregationen, då kastar de in projektpengar. Men muslimska mammor får det inte bättre av att de erbjuds skönhetsvård inom Järvalyftet exempelvis. De vill ha bra skolor till sina barn.
Den svidande kritiken måste de politiska partierna ta till sig. Det är dags för ett omtag i synen på vad som behöver göras i miljonprogramsområdena. Ingen annanstans i samhället skulle man acceptera så undermåliga skolor och så mycket öppen kriminalitet. 
Det är inte projektpengar som invånarna på Järvafältet behöver, utan rätten till det mest grundläggande såsom lag och ordning, en bra skola och enkla jobb.