Friday, June 16, 2017

Adam Marttinen (SD): Propaganda för terrorism ska förbjudas. Punkt.