Tuesday, May 02, 2017

UD: Inga nej-röster när Saudi valdes till kvinnokommission - SvD

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://www.svd.se/ud-inga-nej-roster-nar-saudi-valdes-till-kvinnokommission

UD: Inga nej-röster när Saudi valdes till kvinnokommission

Inget land röstade nej när Saudiarabien nyligen valdes in i FN:s kvinnokommission. Det bekräftar UD för SvD. Av 54 länder röstade 47 ja, medan 7 lade ner sina röster. Sverige gav alltså sitt stöd till saudierna, aktivt eller passivt när landet tog den kontroversiella platsen i kommissionen.

SvD har ställt en rad skriftliga frågor till utrikesdepartementet med anledningen av omröstningen till kvinnokommissionen i FN:s ekonomiska och sociala råd i New York den 19 april.
På frågan ”Hur många för/mot/nedlagda?” svarar departementssekreteraren Rasmus Eljanskog vid UD:s kommunikationsenhet ”47 röster för, 7 nedlagda”. Alltså röstade inget av de 54 medlemsländerna i rådet mot den saudiska kandidaturen. Inte heller Sverige.
Om Sverige röstade ja eller lade ner sin röst framgår fortfarande inte av svaren från UD. Samtidigt står det nu också klart att Sverige inte röstade nej med exempelvis hänvisning till den feministiska utrikespolitiken som Margot Wallström lanserat.