Tuesday, May 09, 2017

Raymond Ibrahim: Strategier til bekæmpelse af radikale islamistiske ideologier.

För att läsa hela texten av historikern och islamspecialisten Raymond Ibrahim (i dansk översättning), klicka vänligen på länken:

Strategier til bekæmpelse af radikale islamistiske ideologier.
Overvindelse af begrebsmæssige vanskeligheder
Af Raymond Ibrahim
Skriftligt vidnesbyrd forelagt Repræsentanternes Hus i USA: House Armed Service Commitee, den 12. februar 2009. Den 21. september 2011 henledte en læser RaymondIbrahim.com's opmærksomhed på, at dette vidnesbyrd var blevet fjernet fra HASC's hjemmeside.

Oversættelse af: Strategies For Countering Radical Islamist Ideologies
Kilde: RaymondIbrahim.com
Udgivet på myIslam.dk : 7. februar 2012

Den største forhindring amerikanere må komme over, for at kunne reagere rigtigt på den voksende trussel fra radikal islam, er af ren intellektuel art; mere præcist er den erkendelsesmæssig, og kredser om den abstrakte verden bestående af ”viden.” Før amerikanerne forsøger at formulere en langsigtet strategi til bekæmpelse af radikal islam, må de først og fremmest forstå islam, især dens love og doktriner, på samme måde, som muslimerne forstår den - uden at påføre den unødige vestlige (liberale) fortolkninger. Dette er tilsyneladende ikke så simpelt, som man kunne forvente: Alle folkeslag, uanset civilisation og religion, har en tendens til at antage, at andre folkeslag mere eller mindre deler deres verdenssyn, som de opfatter som objektivt, herunder opfattelser af rigtigt og forkert, godt og ondt.
Mainstream-fortolkningen, især i den akademiske verden, af radikal islam er, at den er et biprodukt af forskellige former for utilfredshed (økonomisk, politisk, social) og har meget lidt at gøre med religionen selv. At spore jihadist-vold tilbage til islam selv bliver modarbejdet; og i den akademiske verden kan det blive bandlyst.
Amerikanere tænker på denne måde, fordi den sekulære, vestlige erfaring fortæller, at folk primært reagerer med vold, når de føler, at de er politisk, økonomisk eller socialt undertrykt. Mens det er sandt, at mange ikke-vestlige folkeslag kan passe ind i dette paradigme, så er det et faktum, at den radikale islams ideologier har en iboende evne til at drive muslimer til vold og intolerance over for den "anden", uanset klagepunkter. Det er klart, at når den radikale islam kombineres med en følelse af forurettelse – virkelig eller indbildt – så er resultatet endnu mere dramatisk.
Begrebsmæssigt må det først forstås, at mange af de problematiske ideologier, der er forbundet med radikal islam, kan spores direkte tilbage til islamisk lov, eller sharia. Jihad som offensiv krigsførelse for at undertvinge "vantro" (ikke-muslimer); obligatorisk social diskrimination af ikke-muslimske mindretal, der lever i muslimske lande (reglerne for ahl al-dhimma); generel modvilje mod og mangel på loyalt samarbejde med ikke-muslimer (som formuleret i læren om al-wala’ we al-bara’) - alle disse er klart definerede aspekter, der historisk har været en del af islams verdenssyn og ikke er "åbne for fortolkning."
For eksempel er forpligtelsen til at føre ekspansiv jihad lige så "åben for fortolkning" som forpligtelsen til at praktisere de fem søjler i islam, såsom bøn og faste. De samme tekstlige kilder og retslige metoder der har gjort det klart, at bøn og faste er obligatoriske, har også gjort det klart, at jihad er obligatorisk; den eneste forskel er, at mens bøn og faste er en "individuel" pligt, så bliver jihad forstået som en social eller "fælles" pligt (en fard kifaya).
Islams profet, Muhammed sagde selv: "Den, der fører jihad på Allahs vej – og Allah ved, hvem det er, der fører jihad på hans vej – er lige så prisværdig som én, der hele tiden faster og beder [min fremhævelse]. Allah garanterer, at hvis den, som kæmper for hans sag, dør, så vil han [Allah] føre ham ind i Paradis. Ellers vil han bringe ham sikkert tilbage til hans hjem, med belønninger eller krigsbytte."
At hævde, at radikale islamiske grupper, som al-Qaeda, har "kapret" eller "fordrejet" islam er derfor i det store og hele utilfredsstillende. [1] De og andre har brugt megen tid og kraft på at begrunde deres handlinger med henvisning til islamisk lov, og har i det store og hele haft held med det. [2] Den unikke rolle, som radikale grupper har spillet siden begyndelsen af det 20. århundrede, har ikke så meget været at fordreje islam, men snarere at bringe sharia tilbage i forgrunden for det islamiske samfund. De har forbundet den med en fornyet følelse af uopsættelighed og fastholdt for deres muslimske trosfæller, at den dybeste årsag til alle deres genvordigheder er, at de har svigtet Allahs love, og derfor må begynde standhaftigt at overholde dem.
Når det er sagt, har radikale muslimer yderligere formået at udnytte, hvad loven indeholder, ved kløgtig argumentation. For eksempel hævder al-Qaedas nummer 2, Ayman al-Zawahiri, at hvis offensiv jihad er en forpligtelse for den muslimske verden - og det er den – hvor meget mere må der så ikke forventes af muslimer, når de forsvarer deres territorier mod aggressorer, hvor de sædvanlige syndere er Israel eller USA? Han fortsætter med at citere fra prominente islamiske lærde, som den middelalderlige jurist, Ibn Taimiya, der for århundreder siden dekreterede, at når "vantro" invaderer den islamiske verden, så er det muslimernes højeste forpligtelse, næst efter troen selv, at føre defensiv jihad. Ifølge denne populære definition skal selv kvinder og børn deltage - som det ses blandt palæstinenserne og i Irak.
Det er afgørende, at være i stand til at forstå alt dette, at være på det rene med det uden begrebsmæssige eller intellektuelle begrænsninger, hvis amerikanerne virkelig skal forstå fjendens natur og hans ultimative mål. Ethvert forsøg på at formulere en passende strategisk reaktion uden at tage hensyn til disse nødvendige kendsgerninger er dømt til at mislykkes, især på lang sigt. Desværre tyder den seneste udvikling på, at det modsatte sker.
F.eks. har et nyligt regeringsnotat, langt fra at være en tæt undersøgelse af muslimske doktriner og ideologier, næsten helt forbudt brugen af en række arabiske ord i den formelle diskurs med den begrundelse, at ”ord betyder noget”. Det drejer sig om ord, der associationer til muslimsk ideologi og lære - såsom mujahid, jihad, umma, sharia, kalifat og så videre. Analytikerne er så blevet bedt om primært at bruge generelle vendinger, såsom "terrorister." Men uden at kende den ideologi, der leverer brændstof til en bestemt terrorgruppe, vil man være stærkt handicappet i forsøget på at formulere en modstrategi. Censur [3] kan næppe være et strategisk svar på dette kritiske tidspunkt.
Til slut - mens amerikanere synes at mangle evnen til at forstå det særegne ved islams verdenssyn, har mange radikale vist sig som eksperter i at forstå – og dermed udnytte – det liberale Vestens verdenssyn. For eksempel lægger al-Qaeda og mange andre radikale vægt på bevidst at bruge den politiske forurettelses sprog, når de henvender sig til amerikanere, kun for at opgive dette sprog når de taler til muslimske trosfæller, hvor de i stedet udelukkende betoner den islamiske lovs krav, som f.eks. jihad.
Før vi behandler de to indbyrdes forbundne mangler, der hæmmer formuleringen af en effektiv strategi overfor radikal islam – inden for uddannelse og erkendelse – er det bydende nødvendigt, at læseren bedre forstår, hvad sharialov er og hvordan den er artikuleret, da denne er afgørende for at forstå, hvordan "viden" og dermed "sandhed" opstår i en ren islamisk sammenhæng.
...
...
...
Raymond Ibrahim, specialist i Mellemøsten og islam, er en Shillman Fellow ved David Horowitz Freedom Center og en Associate Fellow ved Middle East Forum.
Hans skrifter publiceres over hele verden og han er bedst kendt for The Al Qaeda Reader (Doubleday, 2007).
Han gæsteforelæser på universiteter, herunder National Defense Intelligence College; giver briefinger til statslige organer, såsom U.S. Strategic Command og Defense Intelligence Agency; og giver ekspertudsagn i islam-relaterede retssager.
Han har også vidnet for Kongressen om de begrebsmæssige fejl, der dominerer den amerikanske debat om islam og om den forværrede situation for Egyptens kristne koptere.
Blandt andre medier, har han optrådt på MSNBC, Fox News, C-SPAN, PBS, Reuters, Al-Jazeera, CBN og NPR.
(Denne korte biografi er taget fra Ibrahims egen hjemmeside: RaymondIbrahim.com)