Tuesday, May 16, 2017

Statliga åsiktsregistret korrelerar till 97,74 procent med Vian Tahirs privata block-lista

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://nyheteridag.se/statliga-asiktsregistret-korrelerar-till-9774-procent-med-vian-tahirs-privata-block-lista/

Statliga åsiktsregistret korrelerar till 97,74 procent med Vian Tahirs privata block-lista

Det åsiktsregister över Twitterkonton som myndigheten Svenska Institutet låtit upprätta stämmer till 97,74 procent överrens med Vian Tahirs privata blockeringslista för Twitter. Det visar en unik granskning som Nyheter Idag låtit utföra där vi samkört databaserna mot varandra.

...

Under gårdagskvällen publicerades länkar till en databas på internet som påstods visa de Twitter-konton som blivit blockerade. Journalisten Emanuel Karlsten berättar på sin blogg att den listan är Vian Tahirs egen och inte Svenska Institutets lista.
I den listan, som Vian Tahir själv tagit fram, förekommer 14 449 unika Twitterkonton.
Under tisdagen har Nyheter Idag tagit del av den databas, daterad den 10 maj 2017, som Svenska Institutet använder sig av för att blockera Twitteranvändare. Den databasen visar hur myndighetens blockeringslista såg ut just vid det datumet. I den listan förekommer 14 393 unika konton.
När Nyheter Idag samkör databaserna mot varandra matchar de varandra med 14 123 unika Twitterkonton. Procentuellt visar det att myndighetens lista stämmer överens med Vian Tahirs till 97,74 procent.
Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) är en av hundratals kritiker mot listan. Han berättade för Nyheter Idag under måndagen varför databasen är att betrakta som ett åsiktsregister och varför det är djupt problematiskt att staten låter upprätta ett sådant register. Bali har tagit del av Nyheter Idags granskning av matchningen mellan den statliga listan och Vian Tahirs egen, och han menar att resultatet är anmärkningsvärt.

– Det betyder alltså att dom farit med osanning när dom sagt att det här är någon form av professionell sammanställning, utan det verkar vara den högst subjektiva listan som den här snöflingan har komponerat, säger han.