Tuesday, May 30, 2017

SD vill stoppa den vänsterliberala kulturrevolutionenRegeringen raserar Sveriges kulturella identitet. SD står upp för den. Nu är det upp till allianspartierna att ställa sig bakom vårt avslagsyrkande, eller hjälpa regeringen att lotsa igenom en vänsterliberal kulturarvsproposition som förnekar svenskhet och bildning.