Tuesday, May 02, 2017

SD: Det är katastrofläge i sjukvården - SVT

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-katastroflage-i-sjukvarden

SD: Det är katastrofläge i sjukvården

Betald vidareutbildning för sjuksköterskor, legitimation för undersköterskor och möjlighet att bli opererad i hela landet. Det är några av Sverigedemokraternas förslag för att stärka upp sjukvården. Totalt satsar partiet knappt åtta miljarder på sjukvården nästa år med målet att profilera sig som det nya sjukvårdspartiet.

– Det är ett katastrofläge i sjukvården och därför krävs det satsningar, inte minst på personalen, både för att få personal att stanna kvar och locka tillbaka de som har slutat, säger partiledaren Jimmie Åkesson (SD).
På tisdag lägger Sverigedemokraterna fram sin vårbudgetmotion och passar redan nu på att presentera en del av vad partiet vill lägga pengar på i sin skuggbudget i höst. Det handlar om knappt åtta miljarder till sjukvården där drygt sex miljarder ska gå till att göra vårdyrket mer attraktivt.

...

Den största utgiften viker SD till att utvidga rätten till heltid, något som har funnits med i partiets tidigare budgetar.
– En väldigt hög andel av de offentliganställda, inte minst inom hälso- och sjukvården jobbar deltid i dag men vill jobba heltid. Då möjliggör vi det genom att skjuta till pengar, säger Jimmie Åkesson (SD).
Andra förslag för att få förbättra vårdpersonalens villkor är bland annat att sjuksköterskor ska kunna vidareutbilda sig med bibehållen lön, att anställa så kallad vårdservicepersonal som ska utföra enklare arbetsuppgifter och att göra undersköterska till ett legitimationsyrke.
Legitimationskravet har fackförbundet Kommunal länge drivit och i början av april ställde sig även Socialdemokraternas kongress bakom att utreda hur det ska gå till.
Hur många fler vårdanställda ger de här förändringarna?
– Vi får räkna på det, jag har inte de siffrorna i huvudet.
...
En annan nyhet i Sverigedemokraternas sjukvårdssatsning är ett generellt resurstillskott på 500 miljoner. Det ska göra det möjligt för patienter att söka slutenvård, det vill säga vård som kräver att man vårdas på sjukhus, i hela landet.
Om det är långa köer för en operation i ett landsting ska man kunna bli opererad någon annanstans där köerna är kortare, är tanken.
Hur Sverigedemokraterna tänker sig finansiera sina reformer är ännu oklart.
– När det gäller detaljerna i våra besparingar så får vi återkomma till hösten. Det är ingenting som vi räknar på nu. Men det är klart att det finns en del när det gäller icke-medborgares tillgång till sjukvården och andra delar av välfärden som nu måste börja diskuteras på allvar.
...
Offentligt anställda
Rätt till heltid – 4,4 miljarder
Slopad karensdag för vårdanställda – 400 miljoner
VIdareutbildning sjuksköterskor på betald arbetstid – 300 miljoner
Kompetenslyft (legitimation) för undersköterskor – 200 miljoner
Vårdservicepersonal – 250 miljoner
Vårdplatskoordinatorer – 75 miljoner
Vårdadministratörer (läkarsekreterare) – 300 miljoner
Generellt resurstillskott för söka slutenvård i hela landet – 500 miljoner
Totalt 6,4 miljarder
Förstärkning vård och omsorg:
Palliativ vård – 150 miljoner
Slutenvård 85+ – 150 miljoner
Mobila vårdenheter – 100 miljoner
Ambulanssjukvård – 100 miljoner
Prehospital vård – 40 miljoner
Förlossningsvård – 500 miljoner
Äldrevårdscentraler – 125 miljoner
Vårdplatser psykiatri – 125 miljoner
Obligatorisk kontroll av nyanlända – 70 miljoner
Screeningprogram – 100 miljoner
Totalt 1,4 miljarder