Tuesday, May 30, 2017

Resultaten: Tre av fyra ensamkommande var över 18 år - Expressen TV3 av 4 ensamkommande som ålderstestats är över 18 år. 
Det visar resultatet av de första åldersbedömningarna, enligt Rättsmedicinalverket.