Friday, May 26, 2017

Per Bauhn: Inte ens Platon hade platsat på Stockholms universitet

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:


Inte ens Platon hade platsat på Stockholms universitet

Var det politiska intriger 
som gjorde att Johan Lundberg 
nekades att bli professor 
på Stockholms universitet? 
Oavsett är de kriterier 
som fällde Lundberg utmärkande 
för vår tid, där det är viktigare 
att göra saker rätt 
än att göra rätt saker. 
Det skriver Per Bauhn, 
filosofiprofessor 
vid Linnéuniversitetet.
...
Per Bauhn
professor i praktisk filosofi, Linnéuniversitetet