Friday, May 05, 2017

Martin Blecher: Wallström kan inte få oss släppa Jerusalem - Aftonbladet Debatt

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/yAG5r/wallstrom-kan-inte-fa-oss-slappa-jerusalem
Wallström kan inte få oss släppa Jerusalem
Debattören: I går röstade Sverige för att bortse från judarnas koppling till den heliga staden

...

Den judiska anslutningen till Jerusalem är en gammal och kraftfull sådan. Judendomen gjorde Jerusalem till en helig stad för tre tusen år sedan och genom hela den tiden var judarna fäst vid det.
Judar ber mot Jerusalem i riktning, nämner dess namn ständigt i böner, avslutar Pesach-måltiden med orden "nästa år i Jerusalem". Anledningen till att vi krossar glas när vi gifter oss är för att minnas Templets förstörelse.
Jerusalem finns i den judiska bibeln vid 669 tillfällen och Sion (vilket oftast refereras till Jerusalem, andra fall till landet Israel) omnämns 154 tillfällen. Den kristna bibeln nämner Jerusalem 154 tillfällen och Sion vid sju.
I går röstade Sverige, som enda EU-stat av totalt elva, för tredje gången inom loppet av mindre än ett år, för en resolution som fullkomligt bortser från den speciella länken det judiska folket har till Jerusalem. Tyskland, Italien, Storbritannien, Holland, Litauen, Grekland och Slovenien röstade emot medan Frankrike, Spanien och Estland avstod från att rösta.

Vår humanitära stormakt som nyligen utan några som helst moraliska dubier ser ut att ha röstat in Saudiarabien i FN:s kvinnokommission visade även denna gång vilka handlingar som står bakom innebörden av att vara ”moralisk”.
Ingen historierevisionism, ingen Margot Wallström, humanitär stormakt eller ett FN som består av fler diktaturer än demokratier kommer att ta ifrån judarnas arv, lycka, trygghet över att slutligen ha återvänt från Jerusalems exil för att aldrig förskingras igen.
Till svenska diplomater vill jag tillägga följande: Ni kan fortsätta spela ert smutsiga spel. Ni kan stolt klappa er för bröstet och kalla er för vad ni vill. Men ni kommer aldrig någonsin att få det judiska folket att släppa taget om Jerusalem igen.
Om jag glömmer dig Jerusalem

Martin Blecher, författare som nyligen gett ut boken ”Röster för och emot en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina”