Thursday, May 11, 2017

Ivar Arpi, SvD: Salafisterna i Karlstad är knappast goda demokrater

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://www.svd.se/salafisterna-i-karlstad-ar-knappast-fina-demokrater

Salafisterna i Karlstad är knappast goda demokrater


En ny moské ska byggas i Karlstad. Många har varit oroliga för att den kan bli en plats för radikalisering, särskilt som det har framkommit att Islamiska kulturföreningen som ligger bakom mosképlanerna har tydliga kopplingar till kända salafister. Hur oroliga bör Karlstadsborna vara?

...

Hur har då politikerna i Karlstad reagerat? De har kritiserat NWT och P4 Värmland, som har granskat kopplingarna mellan moskén och salafisterna. ”NWT driver ngn jävla kampanj som hetsar upp känslorna, vi har religionsfrihet i vårt land”, skrev Christian Norlin (S), ledamot i kommunstyrelsen, i ett Facebookmeddelande som skickades ut för att få folk att skriva under en kampanj om att få moskén byggd. Niklas Wikström (L), även han i kommunstyrelsen, har sagt att ”en permanent lokal är en förutsättning för att [Islamiska kulturföreningen] ska kunna fortsätta vara en öppen och aktiv del i den integrationsutmaning vi står inför. I arbetet med mångfald och mot hederskulturer behövs många olika röster och aktörer” (NWT 16/12 -2016). Per-Inge Lidén (MP), också i kommunstyrelsen, har sagt sig vara trygg med att verksamheten i moskén kommer att skötas på ett demokratiskt sätt, trots att han känt till inbjudningarna av salafister (SR 2/5)

Även om salafisterna i Karlstad tar avstånd från terror, finns det andra legitima orosmoment. Förutom synen på kvinnan som underställd mannen har salafistföreningen i Karlstad återkommande spridit homofobi, förakt mot shiamuslimer och antisemitism. ”Det är inte jihad att döda en jude så att en muslim också blir dödad. För en muslim motsvarar en miljon judar”, skrev de exempelvis på sin Facebooksida i september 2015. När de tar avstånd från självmordsattacker görs det alltså på antisemitisk grund.
Det är minst sagt naivt att tro att samma förening som återkommande bjuder in salafister som föreläsare har demokratiska värderingar. Visst kommer de förmodligen att vara en ”aktiv del i den integrationsutmaning vi står inför”, som Niklas Wikström säger, men knappast i den riktning vi önskar.