Sunday, May 07, 2017

Ivar Arpi, journalist: Gissar att det inte är svenskarna som föll offer för nordafrikanska slavhandlare som Victoria Kawesa intresserar sig för.