Thursday, May 25, 2017

Debatt: Hela världen kan inte få vård av oss - Aftonbladet

http://www.aftonbladet.se/a/dKElB

Hela världen kan inte få vård av oss

35 läkare och vårdpersonal: Därför sympatiserar vi med Sverigedemokraternas vårdinitiativ

...

Det vårdpersonal, patienter och väljare bör fråga sig är om den nuvarande vänsterregeringen levererar tillfredsställande resultat.
Vi som skriver under den här artikeln tycker inte det och vi sympatiserar med Sverigedemokraternas vårdinitiativ, som skulle ge utökade möjligheter till heltid och bättre löneutveckling för sjuksköterskor och undersköterskor.

Ett par saker bör bemötas. För det första antyder man att Sverigedemokraterna sparar på kommuner och landsting. Det korrekta är att Sverigedemokraterna vill minska asylmigrationen, vilket innebär lägre utbetalningar fån staten till kommunerna utan att välfärden påverkas. Vidare tror vi inte att det hjälper att förbjuda privat vård, rätt väg är i stället att ställa höga kvalitetskrav.
Det är en villfarelse att tro att Sverige kan erbjuda alla i hela världen obegränsad vård. Därför är det viktigt att vi betonar medborgarskapets betydelse. Däremot är det helt fel att säga att Sverigedemokraternas vårdpolitik skulle göra skillnad på etnicitet, kön eller sexuell läggning.