Wednesday, May 10, 2017

De personifierar koranens sanktionerade lögner - Olof Hedengren, Samtiden

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://samtiden.nu/2017/05/de-personifierar-koranens-sanktionerade-logner/

DE PERSONIFIERAR KORANENS SANKTIONERADE LÖGNER

Islamister kännetecknas av att de vill låta religionen reglera allt liv, privat som offentligt. Det västliga rättstänkandet ska ersättas med traditionella sharialagar, grundade i Koranen. Och lögnen får användas för att uppnå detta ändamål enligt Koranen.

...

I SvD skrev nyligen ordföranden för Kristdemokraternas ungdomsförbund Christian Carlsson en krönika som berör Sveriges naiva släpphänthet gentemot islamism samt den svenska regeringens allt tydligare antiisraeliska hållning.


Carlsson fick svar av Rashid Musa, ordföranden för Sveriges Unga Muslimer. Denne är hal som en ål och ljuger som en häst travar. Han svar till Carlsson är nedlåtande och han undrar retoriskt vad kristdemokraten menar med islamism? Elakt och juvenilt säger han sig tro att Carlsson vill förverkliga ”korsfarardrömmar” där det kristna väst skulle ”civilisera” muslimerna.

Carlsson skriver i ett genmäle att det är orimligt att Musa inte förstår vad den civiliserade världen avser med islamism. Kristdemokraterna menar rätteligen att kampen mot terrorism kräver att man angriper roten till det onda, islamismen.

...

Det är en styggelse att staten under åren beviljat miljonbidrag till ett antal obskyra och falskskyltade muslimska organisationer. Litteraturvetaren Johan Lundberg skrev 2013 boken Ljusets fiender som kartlade ett antal av dessa organisationer och den grupp av med varandra närstående personer som stod bakom flera av organisationerna. Men såväl det politiska etablissemanget som medierna teg ihjäl boken och inget hände.

Först i december 2016 tvingades man nyktra till då det blev offentligt att bland annat Sveriges Unga Muslimer regelbundet bjudit in hatpredikanter som propagerade för sharialagar, uttryckte starka antijudiska synpunkter och såg demokrati som något som saknade legitimitet!
De statliga bidragen drogs nu till slut in då avslöjandena var så graverande att det blev pinsamt även för våra vänsterpolitiker och socialliberaler som aningslöst stöder islam och kritiserar Israel.


Sanningssägaren Ivar Arpi berättade nyligen i SvD att när Lundberg sökte en professur i litteraturvetenskap fick han grönt ljus av de externa bedömarna men lärarkollegiet satte stopp för honom. De hänvisade endast till hans bok Ljusets Fiender som inte ansågs politiskt korrekt då den ju kritiserade statens stöd till islamister, men som inte hade något som helst med hans vetenskapliga verk inom litteraturvetenskapen att göra.
...

Vid sidan av naiviteten och räddhågan kring islamismen är Sverige det europeiska land som går hårdast åt Israel. Sverige har som ett av få civiliserade, icke muslimska, länder erkänt Palestina som en suverän stat. Den Palestinska myndigheten uppfyller inte alls de krav som internationell rätt ställer för att en suverän stat skall anses föreligga. Ledaren för den palestinska myndigheten och Fatah, Mahmoud Abbas, skrev sin doktorsavhandling i Moskva. Titeln var; ”Den hemliga kopplingen mellan nazisterna och ledarna för den sionistiska rörelsen”. Ett framstående historierevisionistiskt verk!

Abbas har vidare hävdat att antalet judiska offer i Förintelsen var ”några hundra tusen”. Så sent som i september 2015 uttryckte sig Abbas på följande vis; ”Vi välkomnar varje droppe blod som spills i Jerusalem. Det är äkta blod, rent blod, blod på väg till Allah”.

...