Vad kan en islamistisk terrorist vilja uppnå genom att döda oskyldiga och för honom helt okända personer? Peder Hyllengren ser flera möjliga motiv.
– Ur den islamistiske terroristens synvinkel är vi alla i västvärlden legitima mål, ju fler otrogna som dödas, desto bättre, säger han.
Ett annat tänkbart syfte för terrorister är att skapa ökad polarisering i samhället.
– Ett mål för extrema islamister kan vara att åstadkomma överreaktioner så att människor i till exempel Sverige ger sig på vanliga muslimer. På så sätt skulle vanliga muslimer bli mer benägna att sympatisera med extrema rörelser som IS.
...
Många kanske föreställer sig att terrorister som förintar sig själva och andra är förvirrade eller psykiskt sjuka. Men enligt Peder Hyllengren visar forskningen att så i allmänhet inte är fallet.
– Snarare rör det sig om personer som gör något de tror på, att de tycker att de åstadkommer en positiv förändring.
Han ser även terrorhandlingar som ett sätt att kommunicera. Han tar attackerna mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris 2015 som exempel och påpekar att knappast någon redaktör efter den händelsen är ovetande om att en publicering av vissa Muhammedteckningar kan få kännbara följder.
...
Staffan Wolters