Sunday, April 30, 2017

Stark kritik riktas mot muslimska friskolan

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

Stark kritik riktas mot muslimska friskolan

Publicerad 
Den muslimska friskolan Alsalam i Örebro får massiv kritik i Skolinspektionens rapport, bland annat för könsindelade lektioner i flera ämnen.
I maj väntas Skolverket presentera hur könsindelning ska stoppas efter krav från regeringen.
– Det är inte vanligt att man har så omfattande könsuppdelning som Skolinspektionen beskriver i sitt beslut på den här skolan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

...

Kritiken gäller bland annat att det är brist på behöriga lärare, många lärare som slutar, kursplaner som inte följs, brister i betygssättningen och elever som delas upp i flick- och pojkgrupper på lektionerna.
Alsalamskolans rektor uppger i rapporten att skälet till uppdelningen i exempelvis simundervisningen är att ”flickorna på grund av religiösa och kulturella skäl endast närvarar om det är könsuppdelat”.
...
Genom att ha könsindelning i ämnen som idrott och simning har också andra lektioner som matematik, teknik och arabiska påverkats så att det blivit lektioner för flickor respektive pojkar, skriver Skolinspektionen i sin rapport.
I flera tidigare beslut från Skolinspektionen har det visat sig vara tillåtet att könsindela barn i ett helt ämne under flera år. Men senaste tiden har frågan hamnat i fokus och indelningen kritiserats kraftigt efter att TV4:s granskande program ”Kalla Fakta” avslöjat att Al-Azharskolan i Vällingby könsindelar elever.
...
Regeringen vill förbjuda skolor att regelmässigt dela upp flickor och pojkar i undervisningen. Detta ska gälla i alla ämnen, även idrott. Skolverket har fått i uppdrag att reda ut hur detta skrivs in i läroplanen. Ett förslag ska presenteras till regeringen i maj.
– Det kommer innebära att slentrian- eller regelmässig könsuppdelning inte ska förekomma i skolan. Använder man sig vid något moment eller vid något enskilt tillfälle av könsuppdelning så ska det bygga på pedagogiska överväganden och inget annat, säger Gustav Fridolin.
Ministern säger om Alsalamskolan:
– Det här beslutet som Skolinspektionen fattat här visar att könsuppdelningen här har varit viktigare än att barnen får undervisning av en legitimerad lärare. Och att det också har varit så i ganska många ämnen. Det är också därför det finns en hot om vite mot den här skolan från Skolinspektionen om de inte ändrar sig. Här är det tydligt att skolan inte har följt dagens regelverk.
...

Rapporten bygger på inspektioner som gjordes i december och januari. I höst gör inspektionen en ny utredning och tar därefter ett nytt beslut. Maria Sundkvist, som har deltagit i Skolinspektionens utredning, säger till Nerikes Allehanda att det är ovanligt att en skola får så mycket kritik.
– Vi har hittat brister inom alla områden vi tittat på. Det här är en skola med många problem, säger hon.