Thursday, April 20, 2017

SD: Regeringen visar inte hela sanningen

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://www.svd.se/sd-regeringen-visar-inte-hela-sanningen

Vi i Sverigedemokraterna ställer oss frågande till Magdalena Anderssons beskrivning av samhällsutvecklingen. Att gömma verkligheten bakom siffertrixande och kreativt språkbruk ger inte ett seriöst intryck, skriver Jimmie Åkesson (SD) och Oscar Sjöstedt (SD) med anledning av regeringens vårbudget.

...

Finansministern påstod bland annat att utanförskapet i Sverige minskar, vilket man gör genom att peka på en beräknad minskning av vissa ersättningssystem de kommande åren. Det man däremot väljer att utelämna är faktumet att cirka 50 procent av utomeuropeiskt födda står utan arbete – en siffra som gradvis förvärrats under 20 års tid, och som sannolikt kommer fortsätta att stiga även framöver i och med den stora invandringen till Sverige de senaste åre
...

Som många redan känner till är begreppet ”sysselsatta” mycket brett, och inkluderar även bland annat personer som ingår i diverse arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Några exempel på dessa är nystartsjobb, instegsjobb eller andra projekt där staten på något sätt är inblandad via subventioner till arbetsgivaren. En stor del av dessa sysselsättningar är med andra ord inte att likställa med riktiga jobb. Ett tydligt definierat mått är däremot just arbetslöshet, där Sverige ligger på en föga imponerande 14:e plats inom EU.

Med hänvisning till ovanstående påstår Magdalena Andersson dessutom att Sverige har högst sysselsättningsgrad i EU, vilket hon faktiskt har helt rätt i. Olyckligtvis glömmer man dock att nämna att Sverige har haft högst sysselsättningsgrad i EU i flera år – även innan Magdalena Andersson och hennes kollegor tog plats i regeringen. Det beror bland annat på att vi mäter sysselsättning på ett annat sätt och att internationella jämförelser blir i bästa fall tvetydiga. Det är med andra ord inte den nuvarande regeringens förtjänst att det förhåller sig på det viset.

Slutligen pratade Magdalena Andersson om Sveriges tillväxt, där man använder sig av BNP för att bevisa att Sverige är på rätt väg. I verkligheten säger BNP i sig absolut ingenting om ett lands välstånd, vilket finansministern själv medgav så sent som våren 2015. Om man i stället ser till BNP per capita, det vill säga utslaget över befolkningen, ser framtiden mindre ljus ut, då Sveriges tillväxt snarare beräknas sjunka från 2,1 procent till 0,9 procent fram till och med 2018. Det är onormalt lågt, i synnerhet med tanke på att vi befinner oss i en brinnande högkonjunktur.