Saturday, April 22, 2017

Paul Widén, Världen Idag: Med fribiljett till paradiset

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:


Med fribiljett till paradiset

Israelkommentar · Publicerad 00:01, 19 apr 2017
...
När exempelvis den palestinska fembarnsmamman Amani Husni Sabatin blev ertappad i en utomäktenskaplig relation, insåg hon att hennes dagar var räknade, att hennes man eller någon i hennes egen släkt skulle döda henne för att upprätta familjens "heder”. Genast satte hon sig därför bakom ratten i familjens bil och körde tills hon såg några israeliska soldater vid vägkanten. Lyckligtvis skadades bara en soldat lindrigt när hon försökte köra över dem, och precis som hon hade hoppats sköts hon till döds. Genast blev hon martyrförklarad av den palestinska myndigheten, medan hennes äktenskapsbrott tyst sopades under mattan.
När nu västvärlden har börjat drabbas av samma sorts terroristattacker som Israel har en lång och smärtsam erfarenhet av, kan man notera en tydlig tendens bland många opinionsbildare att vilja betona förövarnas mentala ohälsa eller andra personliga problem. Detta gör det nämligen möjligt att undvika den för många obekväma diskussionen om islams roll i motivbilden. Jihadisten förvandlas till en "galenpanna” och fokus flyttas från islamistisk terrorism till bristerna inom psykiatrin.
Precis som i Israel är det förstås fullt möjligt, rent av troligt, att många som utför terroristattacker i västvärlden också lider av psykiska problem. Men samtidigt finns det ju väldigt, väldigt,väldigt många människor i västvärlden som lider av psykiska problem som inte utför terroristattacker. Den utlösande faktorn kan därför inte rimligtvis sägas vara den mentala ohälsan eller de känslomässiga problemen, utan det faktum att förövarnas ideologiska föreställningsvärld erbjuder en mycket enkel lösning på alla dessa problem: Den som offrar sitt liv i kampen mot islams fiender får en fribiljett till paradiset.
Israel visar att det är fullt möjligt att vara medveten om att de som väljer att utföra terroristattacker ibland lider av mental ohälsa, och samtidigt inse att detta i sig inte räcker som förklaring. Roten till det onda är och förblir den islamistiska ideologin som präglar förövarnas omgivning.
Paul Widén