Sunday, April 30, 2017

Massiv kritik mot undervisningen på Alsalamskolan - SVT

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/massiv-kritik-mot-undervisningen-pa-alsalamskolan

Massiv kritik mot undervisningen på Alsalamskolan

Massiv kritik riktas mot Alsalamskolans ledning efter att Skolinspektionen granskat verksamheten. Nu har ledningen, Al-risalah skandinaviska stiftelse, fyra månader på sig att rätta till samtliga brister, annars väntar vite på 500.000 kronor.

...

Undervisning bara på lördagkvällar

Bland annat visar utredningen att eleverna inte får sin garanterade undervisningstid i flera ämnen. I språkval bedrivs ingen undervisning alls.
I flera ämnen är det oklart efter vilken kursplan eleverna ska undervisas och enligt vilka kunskapskrav de ska bedömas.
Delar av undervisningen bedrivs enbart på lördagskvällar.
Undervisningen utgår inte alltid från kursplanen i aktuellt ämne och eleverna får inte en strukturerad undervisning som i tillräcklig grad utgår från deras behov och förutsättningar.

Inga behöriga lärare

Majoriteten av eleverna har utländsk bakgrund men trots det saknas studiehandledning i modersmål. Inte heller finns någon förteckning över vilka barn som läser svenska som andraspråk.
Kritiken gäller främst undervisningen i årskurs 1-3 där det idag helt saknas behöriga lärare. Omsättningen på lärare har också varit stor.
...