Thursday, April 20, 2017

Magnus Sandelin: En av extremisterna kring Sveriges Förenade Muslimer kommenterar det indragna bidraget ...