Friday, April 28, 2017

Jag vill bara ha en människovänlig regering - Eddie Mohamed Omar, Det Goda Samhället

För att läsa hela texten av poeten, författaren och före detta muslimen Eddie Mohamed Omar:

https://detgodasamhallet.com/2017/04/27/jag-vill-bara-ha-en-manniskovanlig-regering/

27:e april, 2017

...

Det är ganska liten skillnad mellan Islamiska staten i Irak och Syrien (IS) och Islamiska staten i Saudiarabien (ISS). Kalifatet leds av en kalif medan Saudiarabien leds av en kung. I båda staterna har prästerna stor makt och man har ambitionen att följa Koranen och profeten Muhammeds lära till punkt och pricka.
Det betyder att kvinnan blint ska lyda sin man, annars kan hon agas. Det betyder att en man kan ha fyra fruar. Det betyder att en kvinna inte kan resa utan övervakare. Det betyder ingen yttrandefrihet. Det betyder halshuggning och prygel.
Om IS hade fått finnas kvar och bygga upp sin stat i Irak och Syrien hade den med tiden förmodligen blivit som Saudiarabien, en äldre och tröttare version av sig själv. För när saudierna började sin jihad, sitt heliga krig, för att rensa Arabien från ”avgudadyrkare”, och så småningom grundlade sin islamiska stat, var de lika hängivna och ivriga som jihadisterna i IS.
...

En annan sak som borde oroa en feministisk regering är att den islamiska fundamentalismens kvinnosyn sprider sig i Sverige. Spridningen beror på tre saker: 1) invandring från islamiska länder och 2) invandrare överför värderingar till sina barn och 3) islamisk mission.
Att Islamiska Staten i Saudiarabien (ISS) bekostar islamisk mission är knappast konstigt. Det är en islamisk teokrati. Det är konstigare att den svenska staten, en sekulär demokrati med kristen tradition, bekostar islamisk mission.
Miljontals skattekronor har betalats ut till islamiska organisationer med en dålig kvinnosyn. 
...
SFM har nu fått sitt bidrag indraget. Bättre sent än aldrig. Men skattepengarna fortsätter att strömma in till Yasri ”jag-tar-inte-kvinnor-i-hand” Khans organisation Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR).
På SMFR:s möten råder könssegregering, män på ett ställe, kvinnor på ett annat. Khan har också slirat i frågan om religionsfrihet. I ett panelsamtal om livsåskådning hos S:ta Katharinastiftelsen fick Khan frågan: Hur ställer du dig som muslim till att Saudiarabien avrättar ateistiska bloggare?
Han kunde inte ge ett klart och tydligt besked. I stället började han surra om ”rättssäkerhet”. Klippet finns att se här. Jag fick intrycket att det råder tvivel om huruvida det saudiska rättsväsendet går att lita på ur ett shariaperspektiv, snarare än att det är helt fel, i alla lägen, att avrätta avfällingar. Det är alltså okej avrätta dem, precis såsom hans profet Muhammed befallde, bara man gör det på ”rättssäkert” sätt.
Jag hoppas att jag feltolkar Khan. Men att han så nitiskt vill följa sin profet när det kommer till förbudet att skaka hand med kvinnor öppnar för möjligheten att han även vill följa honom i andra frågor.
...
Låt oss strunta i ordet feminism med alla dess betydelser. Det finns många goda och kloka människor som inte kallar sig feminister, och det behöver man inte göra för att avsky kvinnoförtrycket i Saudiarabien. En människovänlig regering röstar inte in Saudiarabien i FN:s kvinnokommission. En människovänlig regering klär sig inte underdånigt i sjal på besök i islamiska republiken Iran. En människovänlig regering finansierar inte heller islamisk fundamentalism på hemmaplan.