Tuesday, April 25, 2017

Inverterad Islamofobi - Olof Hedengren, Samtiden

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://samtiden.nu/2017/04/inverterad-islamofobi/

INVERTERAD ISLAMOFOBI


Vi måste släppa på rädslan och tala klartext om islam. Den är ickedemokratisk, homofobisk, segregerande (vi mot ”de otrogna”) och kvinnoförnedrande. Är inte nuvarande dubbelmoral vad man skulle kunna kalla inverterade islamofobi?

...När det gäller alla dessa muslimska organisationer som verkar under falsk plagg har vetskap funnits sedan tidigare.

Författaren Johan Lundberg kom 2013 ut med boken Ljusets fiender. Lundberg redogör för en mängd obskyra muslimska organisationer som erhållit miljonbelopp i bidrag från staten.


Den svenska staten stöder således organisationer som systematiskt bjuder in terrorister och fängelsebelastade politiska aktivister med en allt annat än demokratisk agenda. Till yttermera visso förefaller det fritt fram för terrorsympatisörer att skriva artiklar i ansedda tidskrifter och ge ut böcker på väletablerade förlag som gammalmedias kulturredaktioner välvilligt recenserar. Det behöver väl knappast sägas att Lundbergs bok i stort sett förbigicks med tystnad.

...

Först på senare tid har våra politiker föreslagit hårdare straff för terrorism. Jag har skrivit om detta tidigare och konstaterat att hårdare straff inte i sin enskildhet är något effektivt verktyg mot terror även om det i sig kan motiveras.
Vad det i stället handlar om är att definiera ”terrorbrott” på ett sätt som gör det möjligt att snabbt ingripa för polis, åklagare och säkerhetspolis samt att i nästa steg kunna döma i domstolarna. Det bör därför redan vara ett brott att ”ha samröre” med terrororganisationer och terrornätverk.
Detta har mig veterligen endast föreslagits av en kvalificerad journalist, nämligen Svenska Dagbladets Ivar Arpi. Självklart måste straffsatserna vara betydligt högre när terroristbrottet utgörs av mord, tortyr, allmänfarlig ödeläggelse m.fl. än när brottet består av att någon visat sympati för eller propagerat för terror.

För att komma åt denna typ av brottslighet och också kunna ingripa i ett tidigt skede måste de subjektiva rekvisiten för terrorbrott kraftigt tonas ned även om detta enligt gängse sätt att resonera minskar rättssäkerheten för den misstänkte. De subjektiva rekvisiten innebär att gärningsmannen måste haft för avsikt att; injaga allvarlig fruktan hos en befolkning, tvinga offentliga organ att vidta eller avstå från att vidta åtgärder eller allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat.

Det blir då också nödvändigt att domstolarna får ett större manöverutrymme att tolka lagen teleologiskt och där syftet med lagstiftningen är att föregripa terrorbrott och hårt straffa begångna brott. Terrorlagstiftningen borde skrivas om och struktureras så att den blir mer överskådlig och lättare att tillämpa. Att endast höja straffsatserna är helt otillräckligt.