Tuesday, June 04, 2019

Uppdrag Granskning, SVT: Imamernas råd (2013)https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/pennskaftsprisas-for-imamernas-rad

Pennskaftsprisas 

för Imamernas råd

UPPDRAG GRANSKNING · 
Uppdrag gransknings reporter 
Nadja Yllner belönas med 
Pennskaftspriset 2013 för 
reportaget Imamernas råd. 
I motiveringen skriver man: 
”Nadja Yllner har med mod 
och lyhördhet gått in på känslig mark”.
...
Utåt var muslimska ledare
i svenska moskeér noga med
att framhålla kvinnans
och mannens lika värde,
men inför dold kamera
gavs en helt annan bild
av verkligheten.
...