Sunday, April 09, 2017

Eddie Mohamed Omar, Det Goda Samhället: Sverige har blivit attackerat

För att läsa hela texten av poeten, kulturskribenten och före detta muslimen Eddie Mohamed Omar, klicka vänligen på länken:

https://detgodasamhallet.com/2017/04/09/sverige-har-blivit-attackerat/

Från texten:

Mujahedin betyder heliga krigare, de som krigare för upprätta, försvara och utbreda islams styre. Den islamiska stat som Taimour menade uppfyllt sitt löfte och fanns i Europa och i Sverige var terrorgruppen Islamiska staten i Irak, föregångaren till Islamiska staten (IS). Detta var alltså innan man utropat kalifatet.
Men det spelar inte så stor roll vilken organisation Taimour tillhörde. Det spelar heller inte så stor roll om 7-aprilsjihadisten sympatiserar med IS eller Al-Qaida. Det är inte IS och Al-Qaida som inspirerar jihadister. Det är istället läran om jihad, som finns tydligt formulerad i de islamiska grundtexterna, som har inspirerat IS, Al-Qaida och alla andra liknande terrorgrupper.
Betyder det att alla muslimer är terrorister? Självklart inte. Långt därifrån. Men det betyder att terroristernas tankar och handlingar är förankrade i islamiska grundtexter. De gör en rimlig tolkning.
För tittar man på profeten Muhammeds liv, och han är enligt Koranen en god förebild, så gjorde han just det som Taimour ville göra: han lät mörda sin tids Lars Vilksar. Visst, det skedde för 1500 år sedan. Men problemet är att dagens muslimska teologer inte har gjort upp med det här.
Imamer kan fördöma terroratacker, men de kan inte fördöma Muhammeds handlingar. De fortsätter att okritiskt framhålla honom som en förebild, som den bästa och ädlaste människa som sett dagens ljus. Och som ska följas i vår tid. Det går inte ihop.
Detta behöver påpekas efter varje jihadistattack, för att pressa imamerna att börja titta kritiskt på sin egen religion, sitt förhållande till Koranen och Muhammeds liv och lära. De har ett ansvar. Men få, om någon, vill ta det.