Friday, March 10, 2017

”Sverige har i praktiken övergett vissa lagar” - SvD Debatt

För att läsa hela texten, klicka vänligen på länken:

https://www.svd.se/sverige-har-i-praktiken-overgett-vissa-lagar/om/debatten-om-kriminalitet

”Sverige har i praktiken övergett vissa lagar”

I dag är uppklarningsprocenten för ett antal brott så låg att det går att tala om att lagar övergetts. Att rättsväsendet fungerar är en omistlig beståndsdel i en demokrati, skriver Per Tryding, Jan E Frydman och Thomas Ekenberg.

Från texten:

Uppklarningsprocenten för ett antal brott är så låg att det i dag går att tala om att lagar övergetts. Brottsuppklarningsgraden är nu enbart cirka 14 procent av alla anmälda brott. För skadegörelsebrott har den nästan halverats: från 4,0 procent år 2010 till 2,1 procent förra året. Enbart 3,5 procent av bostadsinbrotten klarades upp förra året, och bara 12,6 procent av misshandelsbrotten.

När människor upplever att polisen inte upprätthåller demokratiskt beslutade lagar rör vi oss mot en farlig gräns för rättssamhället. Risken är stor att alltmer rädda och frustrerade medborgare tar lagen i egna händer eller lockas till snabba lösningar utan att bry sig om grundläggande krav på rättssäkerhet.

Sverige har bara hälften så många poliser per ­capita som flertalet jämförbara länder enligt Euro­stat. Men även annat, som lagar och rättsväsendets organisation och arbetsmetoder spelar förstås in. I Finland och Danmark begås färre brott trots färre poliser per capita.
Sverige berömmer sig om stabila offentliga finan­ser. Det finns till och med en lag om budgetbalans. Men att lyckas balansera budgeten är mindre imponerande om vi därigenom försummar att betala för samhällets grunduppgifter. Det gäller att nu snabbt komma på fötter. Sambanden mellan sysselsättning, tillväxt och brottslighet är komplexa och inter­aktiva. Men vi menar att lag och ordning betalar sig själv, och skapar ett gott samhälle.
Frågan är hur förlorad kapacitet och kompetens i rättsväsendet kan återtas om reträtten går för långt. Låt oss slippa få reda på det.
Per Tryding
fil dr, vice vd Sydsvenska Industri- och handelskammaren
Jan E Frydman
advokat
Thomas Ekenberg
advokat