Tuesday, March 14, 2017

Olof Hedengren, Samtiden: I Vilken Utsträckning Är "Religionsteoretiker" Islamismens Kolportörer

För att läsa hela texten av Olof Hedengren, jurist och finansman, klicka vänligen på länken:

http://samtiden.nu/2017/03/vilken-utstrackning-ar-religionsteoretiker-islamismens-kolportorer/

I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR ”RELIGIONSTEORETIKER” ISLAMISMENS KOLPORTÖRER?